آیکن مزایده

شرکت راهبران هدف آرمان، در نظر دارد اموال غیرمنقول (املاک) مشروح زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

متقاضیان می­توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار دومین آگهی با مراجعه به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید عماد مغنیه (بهاران)، پلاک 8، طبقه چهارم یا با تماس با شماره تلفن­های زیر نسبت به خرید اسناد و شرایط مربوطه اقدام نمایند. بازدید از محل مربوطه با هماهنگی الزامی می­باشد. این شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار بوده و هزینه­های چاپ آگهی به عهده برنده/ برندگان مزایده می­باشد.

شماره تلفن­های شرکت: 02188558262-09394651327

line

ردیف شرح کاربری آدرس محل متراژ عرصه متراژ اعیان مبلغ پایه مزایده شرایط پرداخت اسناد
دانلود
آیکن تماس
city-background
ارتباط ما با