آیکن مزایده

شرکت راهبران هدف آرمان، در نظر دارد اموال منقول  مشروح زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

ماشین آلات صنعتی

آدرس: کیلومتر 5 جاده رشت قزوین- جنب شرکت فرش گیلان

شرایط پرداخت: نقد

قیمت پایه مزایده: 24.500.000.000

18 دستگاه ماشین آلات صنعت نساجی شامل: دستگاه خارزنی و تابلو برق فرمان متعلقه، سیلیکونهای بخارگیر

line

ردیف شرح کاربری آدرس محل متراژ عرصه متراژ اعیان مبلغ پایه مزایده شرایط پرداخت اسناد
آیکن تماس
city-background
ارتباط ما با