آیکن مزایده

شرکت راهبران هدف آرمان، در نظر دارد اموال منقول  مشروح زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

چوب مداد جنس صنوبر به ابعاد5*68*185/ 48.000 قراص       قیمت پایه مزایده: 2.400.000.000 ریال

مداد رنگی 24 رنگ پاندا / 11.000 قراص                                     قیمت پایه مزایده: 6.600.000.000 ریال

مداد مشکی پیکان / 18.520 قراص                                           قیمت پایه مزایده: 9.260.000.000 ریال

مداد قرمز پیکان / 19.130 قراص                                               قیمت پایه مزایده: 11.478.000.000 ریال

شرایط پرداخت: نقد

توضیحات: هر قراص شامل 144 عدد میباشد و این اقلام به صورت مجزا نیز واگذار میگردد.

line

ردیف شرح کاربری آدرس محل متراژ عرصه متراژ اعیان مبلغ پایه مزایده شرایط پرداخت اسناد
آیکن تماس
city-background
ارتباط ما با