آیکن مزایده

شرکت راهبران هدف آرمان، در نظر دارد اموال غیرمنقول (املاک) مشروح زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

محل کارخانه صنعتی

آدرس: همدان- شهرک صنعتی ویان- محل سابق کارخانه چرم ساغری

متراژ عرصه: 31.500 متر مربع

متراژ اعیان: 10.992 متر مربع

شرایط پرداخت: نقد و اقساط

قیمت پایه مزایده: 43.000.000.000 ریال

توضیحات: تخلیه و شامل دو قطعه زمین و 5100 متر مربع سالن

line

ردیف شرح کاربری آدرس محل متراژ عرصه متراژ اعیان مبلغ پایه مزایده شرایط پرداخت اسناد
آیکن تماس
city-background
ارتباط ما با