آیکن مزایده

شرکت راهبران هدف آرمان زیر مجموعه بانک توسعه صادرات ایران، در نظر دارد اموال منقول و غیرمنقول خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

زمین و سوله صنعتی

کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج-جنب پمپ گاز- خیابان شهید عاشری - قواره سوم سمت راست- پلاک 16

متراژ عرصه: 17/14933مترمربع

متراژ اعیان: 12/2417 مترمربع

شرایط پرداخت: نقد

قیمت پایه مزایده: 325.000.000.000 ریال

توضیحات: تخلیه میباشد.

line

ردیف شرح کاربری آدرس محل متراژ عرصه متراژ اعیان مبلغ پایه مزایده شرایط پرداخت اسناد
آیکن تماس
city-background
ارتباط ما با