آیکن مزایده

شرکت راهبران هدف آرمان زیر مجموعه بانک توسعه صادرات ایران، در نظر دارد اموال منقول و غیرمنقول خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

ساختمان تجاری و اداری

شیراز- بلوار چمران، نبش کوچه ابیوردی سه، محل سابق شعبه بانک توسعه صادرات ایران

متراژ عرصه: 244 مترمربع

متراژ اعیان: 1155 مترمربع

شرایط پرداخت: نقد و اقساط

قیمت پایه: 117.000.000.000 ریال 

توضیحات: تخلیه می باشد.

line

ردیف شرح کاربری آدرس محل متراژ عرصه متراژ اعیان مبلغ پایه مزایده شرایط پرداخت اسناد
آیکن تماس
city-background
ارتباط ما با