آیکن مزایده

شرکت راهبران هدف آرمان زیر مجموعه بانک توسعه صادرات ایران، در نظر دارد اموال منقول و غیرمنقول خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برسا

 

مداد رنگی 24 رنگی پاندا / 11.000 قراص           قیمت پایه مزایده: 6.600.000.000 ریال  

مداد مشکی پیکان / 18.520 قراص                      قیمت پایه مزایده: 9.260.000.000 ریال

 مداد قرمز پیکان / 19.130 قراص                      قیمت پایه مزایده: 11.478.000.000 ریال  

شرایط پرداخت: نقد 

توضیحات: هر قراص شامل 144 عدد می باشد و این اقلام بصورت مجزا نیز واگذار می گردد.

 

line

ردیف شرح کاربری آدرس محل متراژ عرصه متراژ اعیان مبلغ پایه مزایده شرایط پرداخت اسناد
آیکن تماس
city-background
ارتباط ما با