در جدول زیر فهرست مزایده های شهر تهران که توسط شرکت راهبران هدف آرمان مدیریت و نظارت می گردد معرفی شده است. با کلیک بر روی آیکون "مشاهده" ضمن مشاهده جزییات مزایده امکان درخواست اطلاعات بیشتر مزایده بصورت آنلاین فراهم می باشد.

ردیف تاریخ شماره مزایده استان مشاهده
ارتباط ما با